SPOLUHRÁČKA
Ján Lehotský / Kamil Peteraj

viem najkrajšia z triedy
si každé ráno ty
svet o nás klebetí
viem najkrajšia z triedy
si ty a ty to vieš
vždy úsmev prihraješ
nám nahráva sneh nahráva dážď
nahráva každý chodník
má nás rád najstarší básnik
najstarší básnik máj

vieš kam rád sa dívam
už poznáš starý trik
keď chytáš papierik
vieš kam rád sa dívam
a oči sklopíš hej
že prídeš o siedmej
trieda tá ti závidí
vie že v pätách môj tien máš
v uliciach nás rád vidí
náš tajný spoluhráč
ó vietor spoluhráč

vieš kam rád sa dívam
už poznáš starý trik
keď chytáš papierik
vieš kam rád sa dívam
a oči sklopíš hej
že prídeš o siedmej

viem
že prídeš prídeš o siedmej
viem
že prídeš prídeš o siedmej
viem
že prídeš prídeš o siedmej
viem
že prídeš prídeš o siedmej
viem
že prídeš prídeš o siedmej