STORY | LEHOTSKÝ | MODUS | PHOTOGRAPHY | DISCOGRAPHY | REPERTOIRE | MP3 | VIDEO | KONTAKT  

Encyklopedia jazzu a modernej populárnej hudby

Lehotský, Ján, comp., voc., keyb., leader, n. 16. 4. 1947, B. Abs. štúdium tanca a hry na klavíri na konz. v B. a štúdium hry na husliach na ĽŠU. Od skončenia štúdia a zákl. vojenskej služby v AUS VN pôsobí ako hudobník v slobodnom povolaní. Patrí k najúspešnejším skladateľom slov. modernej pop. hudby. Zač. v skupinách Ľubo Belák sextet, New Blues Five a Gentlemeni. 1972 nastúpil do skup. Modus, 1974 sa stal po personálnych zmenách a znovuobjavení skup. jej leaderom a pôsobí s ňou dodnes (p. t.). Prostredníctvom skup. Modus, najmä jej činnosti 1976-80, L. široko uplatnil svoj výrazný kompozičný talent a podieľal sa na formovaní i širokom spol. presadení rockového modelu hl. prúdu slov. modernej pop. hudby. V 2. pol. 70. rokov patril k najväčším hitmakerom v ČSSR a jeho piesne si získali v jednote so zachovaním základných umel. hodnôt celoštátnu popularitu. V skup. Modus sa L. uplatnil aj ako spevák; vo svojom prejave vychádzal z rozvinutého bluesového a soulového cítenia a v spojení so zastretým, mierne chrapľavým hlasom vytvoril na slov. scéne osobitý farebno-výrazový register. L. je držiteľom zlatej (Úsmev, 1979, interpretovala skup. Modus), striebornej (Vyznanie, 1979, M. Gombitová, pr.) a 3 bronzových BL (Lúčenie, 1976, V. Špinarová; Tajomstvo hier, 1980 a Zrkadlo rokov, 1982, obe Modus). Okrem piesne Lúčenie (text Ľ. Zeman) všetky otextoval K. Peteraj (p. t.). 1980 získala L. a Peterajova pieseň Vyznanie 1. cenu na medzinár. festivale v poľskom Sopote; 1986 postúpil L. do finále festivalu v írskom Castlebare s vl. , Peterajovou a Čortovou piesňou Rocky. Popri Moduse a jeho sólistoch (Greksa, Gombitová, Novotná, Stankovský, Vyskočány, Žbirka ai.) spolupracoval L. ako skladateľ aj s Bezinkami, H. Blehárovou, K. Duchoňom, P. Hammelom, J. Kociánovou, M. Laiferovou, P. Lipom, M. Rottrovou, V. Špinarovou, H. Vondráčkovou ai. Pril. sa venuje aj tvorbe scénickej a film. hudby; 1986 vytvoril hudbu k celovečernému filmu Žaby a iné ryby (réž. J. Jarábek).

Editio Supraphon, Praha 1990